ผลการค้นหา

คู่มือการประเมินตนเอง การพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 92 ครั้ง

คู่มือ Thermoscan

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 180 ครั้ง

คู่มือวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 280 ครั้ง

แนวทางการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 430 ครั้ง

แนวทางการดำเนินงาน โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 369 ครั้ง

แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีความรุนแรงมาก ผู้มีอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย ดังนั้นการป้องกันรักษาผู้สัมผัสโรคจึงมีความสำคัญอย่างมาก ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ทันเวลา แนะนำให้มีไว้ประจำทุกสถานบริการ สามารถเบิกได้จาก...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทุกแห่ง

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 9602 ครั้ง

ตารางวัคซีนปี 2560

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 19088 ครั้ง

แผ่นพับ : โรคพิษสุนัขบ้า

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 8312 ครั้ง

แผ่นพับ 6 มาตรการลดโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 3768 ครั้ง

แผ่นพับ : โรคไข้ฉี่หนู (เลปโตสไปโรสิส)

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 4613 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 739 ครั้ง

แผ่นพับ : การป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 7927 ครั้ง

Infographic : วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 5058 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 1364 ครั้ง

Infographic : 6 วิธีรับมือ โรคมือ เท้า ปาก ในโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 2042 ครั้ง

แนวทางการให้คำปรึกษานักเดินทางท่องเที่ยวเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 620 ครั้ง

Checklist for Travel

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 760 ครั้ง

Infographic พรบ.โรคติดต่อ 2558 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ค่าทดแทน และบทกำหนดโทษ

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 1527 ครั้ง

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEM, ICS & EOC)

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 770 ครั้ง

Infographic พรบ.โรคติดต่อ 2558 "การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ"

เมื่อรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีอำนาจดำเนินการเอง หรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณจักรจากท้องที่หรือเมืองท่านั้น ดำเนินการดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ดาวน์โหลดไป 841 ครั้ง

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน