โรคไข้หวัดใหญ่(1)
  

โรคไข้หวัดใหญ่


ศาตราจารย์ (เกียรติคุณ) นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ

 

 

 

โรคไข้หวัดธรรมดา (cold) และไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคที่พบบ่อยมากในคนทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติ ในสหรัฐอเมริกามีข้อมูลกว่าร้อยละ 90 ของ ประชากร จะต้องป่วยเป็นโรคหวัด อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่บางครั้งก็มีอาการอ่อนจนแยกจากโรคไข้หวัดธรรมดาไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก แต่บางครั้งก็จะมีอาการรุนแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดและเป็นอยู่นานวันกว่า อาการทั่ว ๆ ไป ของโรคทั้งสอง อาจมีได้ตั้งแต่เป็นหวัดคัดจมูก น้ำมูกไหล จาม เจ็บคอ ไอ และมีไข้ ระยะฟักของโรค ทั้งสองค่อนข้างสั้นเพียง 1-4 วัน แต่โรคก็จะหายเร็ว (5-7 วัน) หากมีภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของไข้หวัดใหญ่ก็จะกินเวลาเนิ่นนานออกไปอีก สำหรับหวัดธรรมดานั้นต้นเหตุของโรคคือ Rhinovirus ซึ่งอยู่ในสกุล Picornaviridae ส่วนไข้หวัดใหญ่เกิดจาก Influenza virus ซึ่งอยู่ในสกุล Orthomyxoviridae ตารางที่ 1 จะแสดงข้อแตกต่างระหว่างอาการของโรคหวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่


ตารางที่ 1 อาการของโรคหวัดธรรมดา และไข้หวัดใหญ่

 

อาการ

ไข้หวัดธรรมดา

ไข้หวัดใหญ่

ไข้

พบได้บ่อยในเด็กผู้ใหญ่อาจมีไข้ต่ำๆ

ไข้สูงทั้งเด็กและผู้ใหญ่

อาการปวดกล้ามเนื้อ

ไม่ใคร่จะพบ ถ้ามีก็อ่อนๆ

พบบ่อยและปวดมาก

อาการอ่อนเพลีย

มีน้อยเป็นอยู่ระยะสั้นๆ

เป็นมากและอาจนานเป็นสัปดาห์

คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน

ไม่ใคร่พบ

พบได้โดยเฉพาะพบบ่อยในเด็ก

คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ

พบบ่อยในระยะเริ่มแรก

พบได้บ่อยแต่ในระยะหลังๆ

 

 

ในบทความต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้น

อาการวิทยา
ไวรัสวิทยา
การระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่สำคัญของโลก

สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
การป้องกันการรักษาด้วยวัคซีนและยา
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

 

ไฟล์ดาวน์โหลด

Credit by คุณ
ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน