ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
เรื่องเด่น ประเด็นร้อน


13 ธ.ค. 2561

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 (สัปดาห์ที่ 48) uploads/pdf/child/HFM%20WK48.pdf บทความใหม่

13 ธ.ค. 2561

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 (สัปดาห์ที่ 47) uploads/pdf/child/HFM%20WK47.pdf บทความใหม่

30 พ.ย. 2561

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตบริเวณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ uploads/pdf/suwannaphoom/23.11.2018.pdf

29 พ.ย. 2561

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (สัปดาห์ที่ 46) uploads/pdf/child/HFM%20WK46.pdf

23 พ.ย. 2561

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (สัปดาห์ที่ 45) uploads/pdf/EID/HFM%20WK%2045.pdf

15 พ.ย. 2561

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (สัปดาห์ที่ 44) uploads/pdf/child/HFM%20WK%2044.pdf

14 พ.ย. 2561

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 uploads/pdf/suwannaphoom/12.11.2018(1).pdf

12 พ.ย. 2561

ผลการดาเนินงานประจาเดือน ตุลาคม 2561 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ uploads/pdf/suwannaphoom/12.11.2018.pdf

08 พ.ย. 2561

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 (สัปดาห์ที่ 43) uploads/pdf/child/HFM%20WK%2043.pdf

08 พ.ย. 2561

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ต้อนรับคณะดูงาน“แพทย์ประจำบ้าน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล” uploads/pdf/suwannaphoom/6.11.2018.pdf

06 พ.ย. 2561

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าร่วมงาน "การประชุมโลกว่าด้วยการป้องกันบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร uploads/pdf/suwannaphoom/2990087.pdf

02 พ.ย. 2561

Talking Point “เห็ดพิษ” Mushroom poisoning uploads/pdf/PR/%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9261061.pdf

01 พ.ย. 2561

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 (สัปดาห์ที่ 42) uploads/pdf/child/HFM%20WK%2042.pdf

01 พ.ย. 2561

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 (สัปดาห์ที่ 41) uploads/pdf/child/HFM%20WK%2041.pdf

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน