​​
 
 

 
ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
 
เรื่องเด่นประเด็นร้อน
ดูเพิ่มเติม
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูทั้งหมด
สื่อเผยแพร่ สำนัก ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม

การฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแบบบนโต๊ะ : ด้านอาหารปลอดภัยช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ประจำปี 2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องรับรอง อาคาร OB การท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 

 
ตอนที่ 4 Return to editingตอนที่ 4 รณรงค์ไม่ให้คนทิ้งสัตว์เลี้ยง (รักษาสมดุล คนรัก คนเลี้ยง สัตว์ถูกเลี้ยง)
ตอนที่ 3 สิ่งที่ต้องทำเมื่อโดนกัดและข่วนเข้าซะแล้ว
โรคพิษสุนัขบ้า
ตอนที่ 15 บทลงโทษ ตาม พรบ. โรคพิษสุนัขบ้า
ดููวีดีโอทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สำนักโรคติดต่อทั่วไป
นายแพทย์ โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่พึงพอใจ

 
ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน