​​
 
 

 
ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
 
เรื่องเด่นประเด็นร้อน
ดูเพิ่มเติม
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูทั้งหมด
สื่อเผยแพร่ สำนัก ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม

ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “การพัฒนาเครือข่ายการจัดการโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 

 
โครงการบ้านหมาน่าอยู่
ชมรมสุขภาพ
การคัดกรองผู้แสวงบุญฮัจย์และอุมเราะห์กลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ดููวีดีโอทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สำนักโรคติดต่อทั่วไป
นายแพทย์ โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่พึงพอใจ

 
ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน