more
Director of ThaiGCD
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
go to facebook go to twitter
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
02 ธ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ

28 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

“OD....มีเรื่องมาเล่า...”

16 ก.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประเด็นถามตอบ โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม

ให้สัมภาษณ์ในรายการ รหัสลับหน้าหนึ่ง ออกอากาศทางชอง นิวทีวี โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เนื่องจากขณะนี้ เป็นช่วงฤดูฝน จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เกิดการระบาด แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อโรคและภัยสุขภาพประชาชนเป็นอย่างมาก

03 ก.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

จำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีอัจญ์

{"th":"- ประเทศไทยได้โควตาจำนวนผู้แสวงบุญ ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัญ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เท่ากับปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2556) คือ 10,400 คน (ข้อมูลจากกรมการศาสนา)","en":""}

17 ก.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคต้องห้ามในแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากทั้งที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายและลักลอบเข้าเมืองมา มีผลต่อก่อการเกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุข และอาจเป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค การป้องกัน หมั่นสังเกตอาการ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

25 ก.พ. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

อาหารเป็นพิษจากปลาปักเป้า

23 ก.พ. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ข้อมูลการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในโครงการรณรงค์ฯ

03 ก.พ. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

แผ่นพับโรคคอตีบ

27 ม.ค. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

แนวทางควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

28 พ.ย. 2557 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ไฟล์วิทยากรและไฟล์นำเสนอ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือปัองกันควบคุมโรคติดต่อ ปี 2558ฯ

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และประสานแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ระหว่างสำนักโรคติดต่อทั่วไป และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

21 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ไฟล์นำเสนอในการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค วันที่ 19-21 มิย 56

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

กำหนดการการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โครงการถออดบทเรียนเรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

04 ก.พ. 2556 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)

บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

23 มี.ค. 2555 - ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด

13 ก.พ. 2555 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2011)

16 เม.ย 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

เตือนประชาชน ระวังป่วย “ไข้ฉี่หนู” ในช่วงฤดูฝน

18 มี.ค. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

คำเตือนอาหารเป็นพิษในช่วงฤดูร้อน

18 มี.ค. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

เดินทางเที่ยวปีใหม่ไทย มั่นใจ ปลอดโรคอาหารเป็นพิษ

09 มี.ค. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

รณรงค์ประชาชนไทย ให้ปลอดภัยจาก “โรคคอตีบ”

24 ก.พ. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

การให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

19 มี.ค. 2558 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2558

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2558

20 ก.พ. 2558 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

คลังตัวชี้วัดกลางงานสนับสนุน สำนักงาน ก.พ.

18 ก.พ. 2558 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรคผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมกรมควมโรคผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)

more
more
  • โปรแกรมผู้สัมผัสพิษสุนัขบ้า
  • Lepto
  • เว็บบล็อก weblog
  • เว็บบอร์ด
  • ระบบสนทนาออนไลน์
  • คำถามที่ถามบ่อย
  • บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554
  • ทำเนียบการวิจัย  2554 สภาวิจัยแห่งชาติ

© 2010 Bureau of General Communicable Disease. All rights reserved
E-mail : webmaster@thaigcd.ddc.moph.go.th

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม372938 คน
การแสดงหน้าเว็บ929267 ครั้ง