more
Director of ThaiGCD
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
go to facebook go to twitter
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
22 ส.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

สธ.เร่งจัดระบบรับมืออีโบลา อย่างต่อเนื่อง ตั้งคณะเชียวชาญด้านวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยอีโบลา

กระทรวงสาธารณสุข เร่งจัดระบบรับมือโรคอีโบลา วันนี้ตั้งคณะเชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำด้านการชันสูตรและวินิจฉัยรักษาโรคอีโบลาตามมาตรฐานสากล และตั้งทีมงานโฆษกแถลงข่าวสื่อมวลชน ชี้ขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคอีโบลา ในประเทศกำลังสอบสวนผู้เดินทางจากประเทศติดโรค 1 ราย ย้ำสื่อมวลชน ประชาชน อย่าเชื่อข่าวลือในโซเซียลมีเดีย

20 ส.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา)

1.เรื่องเพิ่มเติมชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญ 2.เรื่องเพิ่มเติมชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความ 3.เรื่องเพิ่มเติมชื่อโรคติดต่ออันตราย

18 ส.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่องโรคและภัยสุขภาพที่มากับนำ้ท่วม

18 ก.ค. 2557 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

แบบสอบถามประเมินการเรียนรู้ของบุคลากรฯ

17 ก.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคต้องห้ามในแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากทั้งที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายและลักลอบเข้าเมืองมา มีผลต่อก่อการเกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุข และอาจเป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค การป้องกัน หมั่นสังเกตอาการ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

02 ก.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แจ้งเตือนโรค มือ เท้า ปากระบาด

30 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

กรมควบคุมโรค เตือนปิดเทอมภาคฤดูร้อนเด็กเสี่ยงจมน้ำสูงสุด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของทุกๆปี (มีนาคม-พฤษภาคม) จะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 400-500 คน และพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมา ร้อยละ 74.1 ของเด็กที่ตกน้ำจะเสียชีวิต แม้เด็กจะว่ายน้ำเป็นหรือว่ายน้ำเก่ง ก็มีโอกาสจมน้ำเสียชีวิตได้ เด็กที่จมน้ำส่วนใหญ่ อายุ 5-9 ปี ร้อยละ 41.9 พร้อมแนะใช้หลัก“ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน: ให้ผู้ใหญ่ช่วย, โยน: วัสดุที่ลอยน้ำได้, ยื่น: ไม้ กิ่งไม้ หรือเสื้อให้คนตกน้ำจับ) เพื่อเป็นการช่วยชีวิตเด็กที่ตกน้ำ

13 ส.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

Guideline ebola

29 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

การป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

จากปัญหาการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน การป้องกันและแก้ไข ควรมุ่งเน้นไปจัดการที่ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งครูจึงมีบทบาทสำคัญในการควบคุม ป้องกัน โรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน ตลอดจนการดูแลให้สุขศึกษาและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วม มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสุขอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียน เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเก็บพืชพิษ เช่น เมล็ดสบู่ดำ เห็ดพิษและอื่นๆ มารับประทาน

28 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

การเลือกนมในโรงเรียนให้ปลอดภัย

นมเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง การเลือกและเก็บรักษานมเพื่อคงคุณภาพให้ปลอดภัยต่อการบริโภคจึงเป็นเรื่องสำคัญ ถึงแม้ว่านมจะมีขั้นตอนการผลิตมากมาย และโรงเรียนซึ่งอยู่จุดหมายปลายทางของนมโรงเรียนแต่มีความสำคัญสูงสุด จำเป็นที่ครูทุกคนต้องดูแลอย่างเข็มงวดเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของนม ก่อนที่จะตรวจรับนมจากการขนส่ง ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของนมก่อน และเมื่อตรวจรับนมเรียบร้อยแล้ว การเก็บรักษานมอย่างถูกวิธีก่อนที่จะให้เด็กดื่มก็เป็นสิ่งสำคัญ

15 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรค มือ เท้า ปาก

โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) หลายชนิด พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต เกิดได้ประปรายตลอดทั้งปี และจะพบเพิ่มขึ้นในหน้าฝนซึ่งอากาศเย็นและชื้น โดยเชื้อที่รุนแรงที่สุดคือ เอนเทอโรไวรัส 71 หรือเรียกสั้นๆ ว่าเชื้อ อีวี 71 ที่มีการระบาดรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้าน ในประเทศไทยพบเชื้ออีวี 71 ร่วมกับเอนเทอโรไวรัสตัวอื่นๆด้วย แต่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาด มาจากความแออัดสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดี และสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ซึ่งมักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น

14 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

“โรคอีสุกอีใส” โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กนักเรียน

โรคอีสุกอีใส (Chickenpox หรือ Varicella) เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโรคหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับชนิดที่ทำให้เกิดงูสวัด ที่มีชื่อว่า วาริเซลลาซอสเตอร์ ไวรัส (Varicella-Zoster virus) หรือ เรียกย่อว่า VZV/ วีซีวี ไวรัส) ซึ่งพบได้ในเด็กตั้งแต่อายุประมาณ 1 ปี ไปจนถึงอายุประมาณ 12 ปี และพบได้ในทุกอายุ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย โรคอีสุกอีใส เป็นโรคติดต่อได้ง่ายโดยการหายใจเอาละอองอากาศที่มีเชื้อปนอยู่เข้าไป รวมถึงเกิดจากการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วย จากละอองการไอ จาม การสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง สัมผัสผื่นที่ผิวหนัง และ/หรือ น้ำเหลืองจากตุ่มน้ำของโรค รวมไปถึงการสัมผัสเสื้อผ้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ของผู้ป่วย

02 มิ.ย 2557 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2557

ฝากประชาสัมพันธ์ ข่าวดี... เนื่องจากมีนักวิชาการและผู้สนใจหลายท่านเพิ่งทราบข่าวการประชุม ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ จึงขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2557 “LEPTOSPIROSIS: NOW AND THEN” ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

19 ก.พ. 2557 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

แบบประเมินผลการจัดอบรมและแบบสรุปรายงานการอบรม

21 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ไฟล์นำเสนอในการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค วันที่ 19-21 มิย 56

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

กำหนดการการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โครงการถออดบทเรียนเรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

18 ก.ค. 2555 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

โรคมือ เท้า ปาก (Hand foot and Mouth Disease)

04 ก.พ. 2556 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)

บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

23 มี.ค. 2555 - ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด

13 ก.พ. 2555 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2011)

18 ต.ค. 2554 - ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554 รอบที่ 1 : วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2554 รอบที่ 2 : วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเป้าหมายเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่เสี่ยง

29 ส.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ (Rabies Virus) สัตว์นำโรค ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เช่น สุนัข แมว กระต่าย กระรอก กระแต หนู ลิง ชะนี แพะ แกะ วัว ควาย ค้างคาวเป็นต้น สัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดคือ สุนัข มนุษย์ติดเชื้อนี้จากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือน้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผล ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพาสุนัขบ้า ดังนั้น ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมด

26 ส.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

คําแนะนําประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้เดินทางไปยังต่างประเทศ มีความรู้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้คําแนะนําแก่ประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

05 ส.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

“หมูแช่แข็ง” ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงโรคร้าย ทำลายสุขภาพ

จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ กรณีที่มีการลักลอบนำเข้าสุกรแช่แข็ง (หมูกี้) หมูสายพันธุ์แคระชำแหละจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาตามชายแดนอย่างผิดกฎหมาย เพื่อลักลอบจำหน่ายให้พ่อค้าชาวไทย ซึ่งนิยมนำมาทำหมูหัน ขายให้กับผู้บริโภค อาจไม่ได้มาตรฐานและผู้บริโภค เสี่ยงได้รับอันตรายจากเชื้อโรคที่ปะปนมานั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ไม่อนุญาตให้นำเข้าหมูแช่แข็งดังกล่าวเนื่องจากมีการตรวจพบว่ามีโรคติดต่อถึง 6 ชนิด เช่น โรคปากเท้าเปื่อย หรือ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ซึ่งเป็นโรคที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากเชื้อโรคบางชนิดไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อน

05 ส.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคเนื้อเน่า สาเหตุจากแบคทีเรียกินเนื้อคน

{"th":"จากกรณี ที่มีผู้เสียชีวิตที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ โดยสาเหตุมาจากแบคทีเรียกินเนื้อคนนั้น ความจริงแล้วเกิดจากการติดเชื้อ โรคเนื้อเน่า หรือ Necrotizing fasciitis ซึ่งเป็นโรคติดเชื้ออย่างรุนแรงของผิวหนังและไขมันผิวหนัง ตำแหน่งที่เกิดส่วนใหญ่คือที่บริเวณขา รองลงมาเป็นบริเวณเท้า ในขณะที่โรคร่วมที่พบส่วนมากได้แก่ภาวะช็อคติดเชื้อในกระแสเลือด เบาหวาน และภาวะไตวาย ผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีโอกาสเกิดบาดแผลเล็ก ๆ น้อย ๆ และสัมผัสกับเชื้อโรคได้ง่าย เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดร่วมกัน เช่น 1. Streptococcus (group A Strep) 2. Klebsiella 3. Clostridium 4. E. coli 5. Staphylococcus aureus และ 6. Aeromonas เป็นต้น ที่พบบ่อย คือ เชื้อ Aeromonas Hydrophila ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคในปลา เรียกว่า Hemorrhagic Septicemia เมื่อเข้าสู่คนทางบาดแผลจะทำให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่ออ่อนผิวหนัง เรียกว่า Necrotizing Fasciitis และ เชื้อ Aeromonas Veronii เป็นเชื้อที่มีความรุนแรงสูง มักเป็นการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนลุกลามได้อย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่การเน่าตายของเนื้อเยื่อชั้นลึก เกิดภาวะ Necrotizing Myonecrosis (กล้ามเนื้อเน่าตาย) และเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ","en":""}

05 ส.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

รู้ทัน ป้องกัน อาหารเป็นพิษ จากแมลงทอด

ในประเทศไทยมีผู้ที่นิยมบริโภคแมลงทอด เป็นจำนวนมาก ซึ่งแมลงที่นิยมบริโภคนั้น มีหลายชนิด เช่น หนอนไม้ไผ่ ดักแด้หนอนไหม แมงดานา ตั๊กแตน แมลงกระชอน จิ้งโกร่ง จิ้งหรีด แมลงเม่า แมงมัน เป็นต้น สาเหตุที่คนนิยมบริโภคแมลงนั้น เนื่องจาก แมลงเป็นแหล่งอาหารไขมันต่ำ มีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมไปด้วยโปรตีนและแร่ธาตุหลายชนิด ราคาไม่แพง ไม่ว่าจะเป็นทองแดง ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม แมงกานีส ซีลีเนียม และสังกะสี บริโภคโดยการปรุงเป็นกับข้าว ด้วยวิธีทอด ปิ้ง ย่าง คั่ว หมก อ่อม แกง ยำ และตำน้ำพริก หรือรับประทานเป็นอาหารว่างได้ แต่อาจมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากสารอันตราย เช่น สารพิษ สารกำจัดศัตรูพืช หรือเชื้อแบคทีเรียในธรรมชาติได้

more
  • โปรแกรมผู้สัมผัสพิษสุนัขบ้า
  • Lepto
  • เว็บบล็อก weblog
  • เว็บบอร์ด
  • ระบบสนทนาออนไลน์
  • คำถามที่ถามบ่อย
  • บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554
  • ทำเนียบการวิจัย  2554 สภาวิจัยแห่งชาติ

© 2010 Bureau of General Communicable Disease. All rights reserved
E-mail : webmaster@thaigcd.ddc.moph.go.th

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม308369 คน
การแสดงหน้าเว็บ786284 ครั้ง