more
Director of ThaiGCD
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
go to facebook go to twitter

สมัครสมาชิก
Forgot PasswordRegister
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

สำนักโรคติดต่อทั่วไป baner
สำนักโรคติดต่อทั่วไป OD...มีเรื่องมาเล่า....
สำนักโรคติดต่อทั่วไป โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อคุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วยวัคซีน ปี 2558
สำนักโรคติดต่อทั่วไป รู้จักกับ อีโบลา โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำนักโรคติดต่อทั่วไป แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
20 พ.ค. 2558 - กลุ่มปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน uploads/pdf/PHER_office/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8002.pdf

แนวทางการจัดการปัญหาสุขภาพ กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล พ.ศ. 2558 สาหรับบุคลากรสาธารณสุข
07 พ.ค. 2558 - กลุ่มปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

แนวทางการจัดการปัญหาสุขภาพ กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล พ.ศ. 2558 สาหรับบุคลากรสาธารณสุข uploads/pdf/PHER_office/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf

แนวทางและสิ่งพิมพ์ในการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2558
27 เม.ย 2558 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

แนวทางและสิ่งพิมพ์ในการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2558 uploads/pdf/Flu-58.rar

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ
02 ธ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ uploads/pdf/DAN-N.pdf

“OD....มีเรื่องมาเล่า...”
28 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

“OD....มีเรื่องมาเล่า...” uploads/pdf/OD%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%20241157.pdf

ประเด็นถามตอบ โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
16 ก.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประเด็นถามตอบ โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม uploads/pdf/QA-Rain%20160957.doc

ให้สัมภาษณ์ในรายการ รหัสลับหน้าหนึ่ง ออกอากาศทางชอง นิวทีวี โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เนื่องจากขณะนี้ เป็นช่วงฤดูฝน จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เกิดการระบาด แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อโรคและภัยสุขภาพประชาชนเป็นอย่างมาก

จำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีอัจญ์
03 ก.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

จำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีอัจญ์ uploads/pdf/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C.doc

{"th":"- ประเทศไทยได้โควตาจำนวนผู้แสวงบุญ ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัญ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เท่ากับปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2556) คือ 10,400 คน (ข้อมูลจากกรมการศาสนา)","en":""}

โรคต้องห้ามในแรงงานต่างด้าว
17 ก.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคต้องห้ามในแรงงานต่างด้าว uploads/pdf/Migrant%20080757.doc

แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากทั้งที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายและลักลอบเข้าเมืองมา มีผลต่อก่อการเกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุข และอาจเป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค การป้องกัน หมั่นสังเกตอาการ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

โรค มือ เท้า ปาก
21 พ.ค. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรค มือ เท้า ปาก uploads/pdf/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%20210558.pdf

 โรคเลปโตสปโรสิส หรือ ไข้ฉี่หนู
21 พ.ค. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคเลปโตสปโรสิส หรือ ไข้ฉี่หนู uploads/pdf/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AA%20210558.pdf

เห็ดพิษ
21 พ.ค. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

เห็ดพิษ uploads/pdf/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%20210558.pdf

อาหารเป็นพิษจากปลาปักเป้า
25 ก.พ. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

อาหารเป็นพิษจากปลาปักเป้า uploads/pdf/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%20250258.pdf

ข้อมูลการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในโครงการรณรงค์ฯ
23 ก.พ. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ข้อมูลการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในโครงการรณรงค์ฯ uploads/pdf/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%20dT%20%E0%B8%93%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2017%20%E0%B8%81%E0%B8%9E%2058%20--%20200258.pdf

ไฟล์นำเสนอในการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค วันที่ 19-21 มิย 56
21 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ไฟล์นำเสนอในการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค วันที่ 19-21 มิย 56 uploads/pdf/epi/Retrospect%20%3A%20disease%20control%20for%20child%20center.pdf

กำหนดการการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

กำหนดการการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค uploads/pdf/epi/Copy%20(2)%20of%20CC.pdf

โครงการถออดบทเรียนเรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โครงการถออดบทเรียนเรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค uploads/pdf/epi/CC.pdf

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)
04 ก.พ. 2556 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)

บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด
23 มี.ค. 2555 - ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด

โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2011)
13 ก.พ. 2555 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2011)

รู้ทัน ป้องกัน “โรคติดต่อในช่วงฤดูฝน”
21 พ.ค. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

รู้ทัน ป้องกัน “โรคติดต่อในช่วงฤดูฝน” uploads/pdf/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9D%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20210558.pdf

ระวัง ! อันตรายจากแมงกะพรุนพิษ
29 เม.ย 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ระวัง ! อันตรายจากแมงกะพรุนพิษ uploads/pdf/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20280458.pdf

เตือนประชาชน ระวังป่วย “ไข้ฉี่หนู” ในช่วงฤดูฝน
16 เม.ย 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

เตือนประชาชน ระวังป่วย “ไข้ฉี่หนู” ในช่วงฤดูฝน uploads/pdf/Lepto%20Siamrus%20news%20160458.pdf

คำเตือนอาหารเป็นพิษในช่วงฤดูร้อน
18 มี.ค. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

คำเตือนอาหารเป็นพิษในช่วงฤดูร้อน uploads/pdf/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%20160358.pdf

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2558
19 มี.ค. 2558 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 uploads/pdf/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99HRD_GCD%2058.pdf

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2558

คลังตัวชี้วัดกลางงานสนับสนุน สำนักงาน ก.พ.
20 ก.พ. 2558 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

คลังตัวชี้วัดกลางงานสนับสนุน สำนักงาน ก.พ. uploads/pdf/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf

more
สื่อเผยแพร่
more
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
more
 • โปรแกรมผู้สัมผัสพิษสุนัขบ้า
 • Lepto
 • เว็บบล็อก weblog
 • เว็บบอร์ด
 • ระบบสนทนาออนไลน์
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554
 • ทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมควบคุมโรค
 • facebook
 • twitter

© 2010 Bureau of General Communicable Disease. All rights reserved
E-mail : webmaster@thaigcd.ddc.moph.go.th

สถิติผู้เข้าชม

Fetch data error: https://developers.google.com/accounts/docs/AuthForInstalledApps