more
Director of ThaiGCD
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
go to facebook go to twitter
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
18 ก.ค. 2557 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

แบบสอบถามประเมินการเรียนรู้ของบุคลากรฯ

25 มิ.ย 2557 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

แบบฟอร์มการติดตามการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับสคร.

17 ก.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

รับประทานอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยในเทศกาล “สารทจีน”

วันสารทจีน หรือ เทศกาลสารทจีน ถือเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้ และยังมีความเชื่อว่าเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้ นอกจากนี้ความสำคัญของการไหว้สารทจีน เป็นการไหว้เสริมดวงช่วงกลางปีอีกด้วย สำหรับพิธีการไหว้สารทจีนในปีนี้จะเริ่มในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2557 ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้เจ้า และนำไปบริโภคจำนวนมาก โดยอาหารที่ใช้ในการไหว้ เช่น เป็ดต้ม ไก่ต้ม เนื้อหมูติดหนัง ปลา ขนม เช่น ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ขนมเทียน ซาลาเปา ผลไม้มงคล เช่น ส้ม เป็นต้น ซึ่งอาหารเหล่านี้หากไม่ระมัดระวังในการเลือกซื้อ อาจได้อาหารที่ไม่มีคุณภาพ และเป็นอันตรายต่อการบริโภคได้

17 ก.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคต้องห้ามในแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากทั้งที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายและลักลอบเข้าเมืองมา มีผลต่อก่อการเกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุข และอาจเป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค การป้องกัน หมั่นสังเกตอาการ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

02 ก.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แจ้งเตือนโรค มือ เท้า ปากระบาด

30 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

กรมควบคุมโรค เตือนปิดเทอมภาคฤดูร้อนเด็กเสี่ยงจมน้ำสูงสุด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของทุกๆปี (มีนาคม-พฤษภาคม) จะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 400-500 คน และพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมา ร้อยละ 74.1 ของเด็กที่ตกน้ำจะเสียชีวิต แม้เด็กจะว่ายน้ำเป็นหรือว่ายน้ำเก่ง ก็มีโอกาสจมน้ำเสียชีวิตได้ เด็กที่จมน้ำส่วนใหญ่ อายุ 5-9 ปี ร้อยละ 41.9 พร้อมแนะใช้หลัก“ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน: ให้ผู้ใหญ่ช่วย, โยน: วัสดุที่ลอยน้ำได้, ยื่น: ไม้ กิ่งไม้ หรือเสื้อให้คนตกน้ำจับ) เพื่อเป็นการช่วยชีวิตเด็กที่ตกน้ำ

30 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

สธ. จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก และแถลงผลดีดีซีโพล ครั้งที่ 5

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ ต้านภัยยาสูบ-บุหรี่ให้เป็นไปในแนวทางและภายใต้ประเด็นการรณรงค์เดียวกันทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักคือ 2 ประการ ประการแรก เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับฐานโครงสร้างภาษีและเพิ่มภาษียาสูบ-บุหรี่ให้อยู่ในระดับที่สามารถลดปริมาณการบริโภคยาสูบ-บุหรี่ลงได้ และประการที่สอง ความมีส่วนร่วมของบุคคลและองค์กร ภาคประชาสังคมในการลดนักสูบหน้าใหม่ รวมถึงการป้องกันการยาสูบ-บุหรี่ของเด็ก เยาวชนและสตรี

29 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

การป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

จากปัญหาการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน การป้องกันและแก้ไข ควรมุ่งเน้นไปจัดการที่ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งครูจึงมีบทบาทสำคัญในการควบคุม ป้องกัน โรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน ตลอดจนการดูแลให้สุขศึกษาและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วม มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสุขอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียน เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเก็บพืชพิษ เช่น เมล็ดสบู่ดำ เห็ดพิษและอื่นๆ มารับประทาน

28 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

การเลือกนมในโรงเรียนให้ปลอดภัย

นมเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง การเลือกและเก็บรักษานมเพื่อคงคุณภาพให้ปลอดภัยต่อการบริโภคจึงเป็นเรื่องสำคัญ ถึงแม้ว่านมจะมีขั้นตอนการผลิตมากมาย และโรงเรียนซึ่งอยู่จุดหมายปลายทางของนมโรงเรียนแต่มีความสำคัญสูงสุด จำเป็นที่ครูทุกคนต้องดูแลอย่างเข็มงวดเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของนม ก่อนที่จะตรวจรับนมจากการขนส่ง ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของนมก่อน และเมื่อตรวจรับนมเรียบร้อยแล้ว การเก็บรักษานมอย่างถูกวิธีก่อนที่จะให้เด็กดื่มก็เป็นสิ่งสำคัญ

15 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรค มือ เท้า ปาก

โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) หลายชนิด พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต เกิดได้ประปรายตลอดทั้งปี และจะพบเพิ่มขึ้นในหน้าฝนซึ่งอากาศเย็นและชื้น โดยเชื้อที่รุนแรงที่สุดคือ เอนเทอโรไวรัส 71 หรือเรียกสั้นๆ ว่าเชื้อ อีวี 71 ที่มีการระบาดรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้าน ในประเทศไทยพบเชื้ออีวี 71 ร่วมกับเอนเทอโรไวรัสตัวอื่นๆด้วย แต่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาด มาจากความแออัดสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดี และสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ซึ่งมักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น

14 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

“โรคอีสุกอีใส” โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กนักเรียน

โรคอีสุกอีใส (Chickenpox หรือ Varicella) เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโรคหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับชนิดที่ทำให้เกิดงูสวัด ที่มีชื่อว่า วาริเซลลาซอสเตอร์ ไวรัส (Varicella-Zoster virus) หรือ เรียกย่อว่า VZV/ วีซีวี ไวรัส) ซึ่งพบได้ในเด็กตั้งแต่อายุประมาณ 1 ปี ไปจนถึงอายุประมาณ 12 ปี และพบได้ในทุกอายุ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย โรคอีสุกอีใส เป็นโรคติดต่อได้ง่ายโดยการหายใจเอาละอองอากาศที่มีเชื้อปนอยู่เข้าไป รวมถึงเกิดจากการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วย จากละอองการไอ จาม การสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง สัมผัสผื่นที่ผิวหนัง และ/หรือ น้ำเหลืองจากตุ่มน้ำของโรค รวมไปถึงการสัมผัสเสื้อผ้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ของผู้ป่วย

01 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ป้องกัน “โรคพยาธิใบไม้ตับ” ลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดี

โดยทั่วไปสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากกินปลาน้ำจืดเกล็ดขาว เช่น ปลาตะเพียน ปลาขาวน้อย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อย ปลากระสูบ แบบดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ โดยทำเมนูก้อยปลาดิบ พล่าปลาดิบ ปลาส้ม ปลาร้าดิบ ซึ่งปลาดิบเหล่านี้จะมีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ที่เนื้อปลาและเกล็ดใต้ครีบปลา เมื่อคนกินอาหารที่ปรุงจากปลาดิบเข้าไปจะได้รับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อเข้าไป เมื่อถึงลำไส้เล็กตัวอ่อนพยาธิจะไชออกจากถุงหุ้มตัว เดินทางไปถึงท่อน้ำดีส่วนปลายที่อยู่ในตับเจริญเป็นตัวเต็มวัย และวางไข่พยาธิขับออกมากับน้ำดีและปนอุจจาระออกมา ผู้ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ หากไม่ถ่ายอุจจาระลงส้วม จะแพร่ไข่พยาธิลงไปในดินและน้ำ และเข้าไปอยู่ในเนื้อหรือที่เกล็ดของปลาน้ำจืดเป็นวงจรต่อเนื่อง

02 มิ.ย 2557 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2557

ฝากประชาสัมพันธ์ ข่าวดี... เนื่องจากมีนักวิชาการและผู้สนใจหลายท่านเพิ่งทราบข่าวการประชุม ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ จึงขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2557 “LEPTOSPIROSIS: NOW AND THEN” ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

19 ก.พ. 2557 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

แบบประเมินผลการจัดอบรมและแบบสรุปรายงานการอบรม

21 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ไฟล์นำเสนอในการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค วันที่ 19-21 มิย 56

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

กำหนดการการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โครงการถออดบทเรียนเรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

18 ก.ค. 2555 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

โรคมือ เท้า ปาก (Hand foot and Mouth Disease)

04 ก.พ. 2556 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)

บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

23 มี.ค. 2555 - ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด

13 ก.พ. 2555 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2011)

18 ต.ค. 2554 - ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554 รอบที่ 1 : วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2554 รอบที่ 2 : วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเป้าหมายเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่เสี่ยง

23 มิ.ย 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

สรุปเหตุการณ์ข่าวโรคพิษสุนัขบ้า อ.เชียงของ จ.เชียงราย

19 มิ.ย 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

10 มาตรการ สู่ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค “มือ เท้า ปาก

ศูนย์เด็กเล็ก เป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายและติดต่อระหว่างกันได้ง่าย โดยเฉพาะในเด็กเล็กซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำ ในปี 2557 จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นมากกว่า ปี 2556 ถึง 1.4 เท่า จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ ประมาณ 15,311 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก โดยมี 10 มาตรการ

30 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

31 พฤษภาคม 2557 วันงดสูบบุหรี่โลก “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”

กรมควบคุมโรค จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาสูบให้เป็นไปในแนวทางและภายใต้ประเด็นการรณรงค์เดียวกันทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้กำหนดจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 – 19.00 น. ณ บริเวณ Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัล World No Tobacco Day Award 2014 และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายที่มีการดำเนินการดีเด่น

30 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

สธ. เตือนระวังยุงลาย! ตัวการแพร่เชื้อไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ปีนี้ป่วยแล้วกว่า 3,000ราย

สาธารณสุข เผยต้นปีนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วกว่า 3,000 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เผยหน้าฝนนี้ยุงจะชุกชุมมากที่สุด ประชาชนทุกวัยมีโอกาสเสี่ยงป่วยสูงกว่าฤดูกาลอื่น ขอให้ทุกบ้านช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 5-7 วัน พร้อมแนะวิธีดูแลผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกเช่น เช็ดตัวบ่อยๆ ช่วยลดไข้ ดื่มน้ำเกลือแร่หรือน้ำผลไม้ คอยสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ช่วงสำคัญที่สุด คือช่วงที่ไข้ลดลงประมาณวันที่ 3-4 หากพบซึมลง กินและดื่มไม่ได้ ขอให้สงสัยว่าอาจเกิดอาการช็อก ให้รีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรักษาให้ทันท่วงที

27 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

วัคซีนป้องกันโรค เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางแสวงบุญฮัจญ์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้ชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างมีคุณภาพ โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 2 ชนิด คือวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น หรือไข้สมองอักเสบตามที่ประเทศซาอุดีอาระเบียกำหนดให้ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันก่อนเข้าประเทศ และวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

more
more
  • โปรแกรมผู้สัมผัสพิษสุนัขบ้า
  • Lepto
  • เว็บบล็อก weblog
  • เว็บบอร์ด
  • ระบบสนทนาออนไลน์
  • คำถามที่ถามบ่อย
  • บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554
  • ทำเนียบการวิจัย  2554 สภาวิจัยแห่งชาติ

© 2010 Bureau of General Communicable Disease. All rights reserved
E-mail : webmaster@thaigcd.ddc.moph.go.th

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม295996 คน
การแสดงหน้าเว็บ759117 ครั้ง