more
Director of ThaiGCD
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
go to facebook go to twitter
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
12 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โครงการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่เสี่ยง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมประมุขจันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โปรดสงแบบตอบรับทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๙๖๕ ๙๔๘๔ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๐๘๕ ๙๐๒E-mail : zoo_cdc@yahoo.com

12 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

สธ. ให้จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวัง “โรคฉี่หนู”หลังน้ำลด ชี้ปีนี้พบอัตราป่วยในภาคใต้ มากอันดับ2 รองอีสาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในจังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังโรคฉี่หนูในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขัง หรือน้ำป่าไหลหลาก ภายหลังน้ำลดเป็นเวลา 15 วัน เผยสถานการณ์โรคฉี่หนูในรอบ 10 เดือนปีนี้ ทั่วประเทศพบผู้ป่วย 1,783 ราย เสียชีวิต 13 ราย ภาคใต้มีอัตราป่วยมากอันดับ 2 รองจากภาคอีสาน แนะประชาชนให้สวมรองเท้าเพื่อป้องกันเกิดบาดแผลขณะเดินลุยน้ำย่ำโคลน

10 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

สารสธ. ปีที่12 ฉบับที่1:ตุลาคม2557

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานปี2558(หน้า1-6) แนวทางขับเคลื่อนนโยบายคสช.นโยบายรัฐบาล (หน้า7)

29 ต.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ปลัดสธ. เตือนภัย “โรคปอดบวม” โรคแทรกไข้หวัด ปีนี้ป่วยกว่า 1.5 แสนราย เสียชีวิต 700 กว่าราย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตือนอันตรายโรคปอดบวมช่วงหน้าหนาว เผยรอบ 10 เดือนปีนี้ทั่วประเทศพบผู้ป่วยแล้ว 159,574 ราย เสียชีวิต 753 ราย พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 1 ปี มักเกิดตามหลังไข้หวัด ย้ำเตือนสัญญาณอาการโรคปอดบวม คือไข้สูงเกิน 2 วัน ไอมาก หายใจหอบ น้ำมูกเปลี่ยนสีจากเหลืองใสเป็นสีเขียวข้น ต้องรีบพบแพทย์

16 ก.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประเด็นถามตอบ โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม

ให้สัมภาษณ์ในรายการ รหัสลับหน้าหนึ่ง ออกอากาศทางชอง นิวทีวี โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เนื่องจากขณะนี้ เป็นช่วงฤดูฝน จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เกิดการระบาด แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อโรคและภัยสุขภาพประชาชนเป็นอย่างมาก

03 ก.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

จำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีอัจญ์

- ประเทศไทยได้โควตาจำนวนผู้แสวงบุญ ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัญ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เท่ากับปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2556) คือ 10,400 คน (ข้อมูลจากกรมการศาสนา)

17 ก.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคต้องห้ามในแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากทั้งที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายและลักลอบเข้าเมืองมา มีผลต่อก่อการเกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุข และอาจเป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค การป้องกัน หมั่นสังเกตอาการ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

02 ก.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แจ้งเตือนโรค มือ เท้า ปากระบาด

30 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

กรมควบคุมโรค เตือนปิดเทอมภาคฤดูร้อนเด็กเสี่ยงจมน้ำสูงสุด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของทุกๆปี (มีนาคม-พฤษภาคม) จะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 400-500 คน และพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมา ร้อยละ 74.1 ของเด็กที่ตกน้ำจะเสียชีวิต แม้เด็กจะว่ายน้ำเป็นหรือว่ายน้ำเก่ง ก็มีโอกาสจมน้ำเสียชีวิตได้ เด็กที่จมน้ำส่วนใหญ่ อายุ 5-9 ปี ร้อยละ 41.9 พร้อมแนะใช้หลัก“ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน: ให้ผู้ใหญ่ช่วย, โยน: วัสดุที่ลอยน้ำได้, ยื่น: ไม้ กิ่งไม้ หรือเสื้อให้คนตกน้ำจับ) เพื่อเป็นการช่วยชีวิตเด็กที่ตกน้ำ

21 ต.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประเด็นถามตอบ “โรคที่มากับฤดูหนาว”

15 ต.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

แนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์การให้วัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก แก่ประชาชนอายุ 20 ถึง 50 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อให้การดำเนินโครงการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมควบคุมโรคได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานขึ้น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ใช้ศึกษาอ้างอิง เป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน ให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างบุคลากรสาธารณสุข และหน่วยงานสาธารณสุขกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ สาระในเอกสารนี้ ได้แนวคิดในการปฏิบัติงานจากการถอดบทเรียนการดำเนินงานในจังหวัดมุกดาหาร ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และนักวิชาการในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติสามารถใช้วิจารณญาณ ในการเลือกสรรดัดแปลงวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดให้สอดคล้องกับสภาวะในท้องถิ่น เพื่อให้การรณรงค์ประสบผลสูงที่สุด

13 ส.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

Guideline ebola

29 พ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

การป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

จากปัญหาการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน การป้องกันและแก้ไข ควรมุ่งเน้นไปจัดการที่ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งครูจึงมีบทบาทสำคัญในการควบคุม ป้องกัน โรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน ตลอดจนการดูแลให้สุขศึกษาและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วม มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสุขอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียน เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเก็บพืชพิษ เช่น เมล็ดสบู่ดำ เห็ดพิษและอื่นๆ มารับประทาน

07 พ.ย. 2557 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

การประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงปี 2558 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2557

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

07 พ.ย. 2557 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

การประชุมคณะผุ้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่เสี่ยง วันที่ 2 ธันวาคม 2557

ณ ห้องประมุขประชุมจันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

22 ต.ค. 2557 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักโรคติดต่อทั่วไป

ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ เป็นประธานการประชุมเรื่อง นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักโรคติดต่อทั่วไป วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค

02 มิ.ย 2557 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2557

ฝากประชาสัมพันธ์ ข่าวดี... เนื่องจากมีนักวิชาการและผู้สนใจหลายท่านเพิ่งทราบข่าวการประชุม ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ จึงขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2557 “LEPTOSPIROSIS: NOW AND THEN” ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

21 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ไฟล์นำเสนอในการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค วันที่ 19-21 มิย 56

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

กำหนดการการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โครงการถออดบทเรียนเรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

04 ก.พ. 2556 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)

บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

23 มี.ค. 2555 - ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด

13 ก.พ. 2555 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2011)

18 ต.ค. 2554 - ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554 รอบที่ 1 : วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2554 รอบที่ 2 : วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเป้าหมายเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่เสี่ยง

18 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคที่มากับน้้าท่วม

01 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

แผ่นพับโรคคอตีบ

28 ต.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคและภัยสุขภาพที่มากับฤดูหนาว

21 ต.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคอาหารเป็นพิษ

โรคอาหารเป็นพิษเป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เป็นโรคที่พบได้บ่อย เนื่องจากปัจจุบันอาหารที่เรารับประทานนั้นมีกรรมวิธีการปรุง การผลิต ที่มีสารปรุงแต่ง สี กลิ่น รสเพื่อให้ดึงดูดผู้บริโภค และอาจมีเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อโรค เชื้อรา หรือสารเคมีที่ไม่ปลอดภัย ปนเปื้อนมากับอาหารได้ทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภค ดังนั้นเมื่อรับประทานอาหาร ที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป เช่น อาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ จากเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว และไข่เป็ด ไข่ไก่ รวมทั้งอาหารกระป๋อง อาหารทะเล และน้ำนมที่ยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ รวมถึงอาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านาน ๆ แล้วไม่ได้แช่เย็นไว้ ถ้าไม่ได้อุ่นให้ร้อนพอก่อนรับประทาน ก็จะทำให้เป็นโรคนี้ได้

24 ก.ย. 2557 - กลุ่มบริหารทั่วไป

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

more
more
more
  • โปรแกรมผู้สัมผัสพิษสุนัขบ้า
  • Lepto
  • เว็บบล็อก weblog
  • เว็บบอร์ด
  • ระบบสนทนาออนไลน์
  • คำถามที่ถามบ่อย
  • บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554
  • ทำเนียบการวิจัย  2554 สภาวิจัยแห่งชาติ

© 2010 Bureau of General Communicable Disease. All rights reserved
E-mail : webmaster@thaigcd.ddc.moph.go.th

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม336184 คน
การแสดงหน้าเว็บ851871 ครั้ง